slider

Prawo karne

 • Występowanie w sprawie w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym we wszystkich instancjach
 • Występowanie w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, dozór elektroniczny.

Prawo cywilne

 • zasiedzenia, służebności, ochrona posiadania, droga konieczna, zniesienie współwłasności,
 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowki, stwierdzenie nieważności testamentu,
 • sporządzanie umów (np: najmu, dzierżawy i innych); dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów...

Prawo rodzinne

 • Rozwód,
 • separacja,
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • alimenty,
 • opieka i kuratela
 • władza rodzicielska (ograniczenie i zawieszenie)
 • podział majątku, rozdzielność majątkowa
 • ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa

Odszkodowania

 • Kancelaria oferuje szybką i niezawodną pomoc prawną w zakresie uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane wskutek wypadku obrażenia ciała...

 • Zapewniamy odpowiednio dobraną ochronę prawną wszystkich osób pokrzywdzonych w wypadku od momentu zdarzenia...

O MNIE

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marek Musielak

Adwokat Marek Musielak studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach. Po studiach zdał na aplikację adwokacką. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu adwokackiego w 2011r. rozpoczął działalność prawniczą jako adwokat początkowo w spółce Adwokaci Śląscy Łabno Sierżant Gomoła spółka partnerska, a obecnie prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką w Katowicach przy ul. Andrzeja 29/4.Adwokat Marek Musielak specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, gospodarczego, karnego i autorskiego, a w pracy zawodowej ważne jest dla niego indywidualne podejście do każdego Klienta, wyrozumiałość i nieustępliwość w dążeniu do celu.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marek Musielak


Plac Karola Miarki 6/4 , 40-035 Katowice

Tel. kom. +48 608-027-112
Nr. fax: 32 445-02-03

NIP: 6452218019

e-mail: kancelaria@adwokatmusielak.pl
Adres strony : www.adwokatmusielak.pl


© Copyright 2013 Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Musielak