klienci biznesowi

Przedsiębiorcy:

Kancelaria specjalizuje się również w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obejmującej następujące zagadnienia:

  • sprawy cywilne i gospodarcze obejmujące opracowywanie projektów umów, negocjacje, prowadzenie postępowań sądowych, postępowania egzekucyjne, bieżącą obsługę prawną inwestycji;

  • sprawy podatkowe obejmujące prowadzenie postępowań przed organami skarbowymi i celnym oraz przed sądami administracyjnymi;

  • sprawy administracyjne, przede wszystkim w zakresie nieruchomości, prawa budowlanego, w tym również opracowywanie pism w postępowaniu administracyjnym oraz prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi;

  • prawo pracy, obejmujące doradztwo, jak i prowadzenie sporów sądowych;
  • Obsługa przedsiębiorców obejmuje również prowadzenie sporów sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi.

Ochrona dóbr osobistych

• Doradztwo w sprawach naruszenia praw autorskich i przede wszystkim dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia tych praw, w tym na drodze sądowej. Kancelaria zajmuje się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich na dowolnych polach eksploatacji. Pomagamy w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku. Sporządzamy również umowy o przeniesienie praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji.

• Ze stanowiącym specjalizację naszej Kancelarii prawem własności intelektualnej nierozerwalnie wiążą się zagadnienia prawne związane z ochroną dóbr osobistych oraz wizerunku. Pomimo tego, że pierwsza z kategorii chroniona jest przepisami kodeksu cywilnego, druga zaś przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to obydwie częstokroć są ze sobą nierozerwalnie związane i mamy wóczas do czynienia z tzw. kumulatywną ochroną prawną. Pomagamy naszym mocodawcom, którymi w tym przypadku są zazwyczaj osoby fizyczne (ale nie tylko) i podejmujemy działania mające na celu eliminację naruszeń, a jeżeli już do nich doszło, usunięcie ich skutków oraz uzyskanie stosownej gratyfikacji finansowej dla naszych mocodawców od osoby (osób) odpowiedzialnych za naruszenie.

Prawo autorskie

kompleksowe doradztwo w tym zakresie i pomoc prawna w dochodzeniu roszczeń w przypadku naruszenia wszelkich praw, w tym również na drodze sądowej. Kancelaria zajmuje się ochroną i dochodzeniem roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich na dowolnych polach eksploatacji. Pomagamy w kwestiach autorskich praw majątkowych, autorskich praw osobistych, jak i ochrony wizerunku.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marek Musielak


Plac Karola Miarki 6/4 , 40-035 Katowice

Tel. kom. +48 608-027-112
Nr. fax: 32 445-02-03

NIP: 6452218019

e-mail: kancelaria@adwokatmusielak.pl
Adres strony : www.adwokatmusielak.pl


© Copyright 2013 Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Musielak