klienci biznesowi

Klienci indywidualni:

Prawo cywilne m.in.:

 • zasiedzenia, służebności, ochrona posiadania, droga konieczna, zniesienie współwłasności,

 • stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowki, stwierdzenie nieważności testamentu,

 • sporządzanie umów (np: najmu, dzierżawy i innych); dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,

 • wypadki komunikacyjne, w tym szkody osobowe: (odszkodowania, zadośćuczynienia, renta, koszty leczenia) i szkody na mieniu : (np: w pojeździe),
 • ubezwłasnowolnienia.
 • ochrona dóbr osobistych
 • elektroniczne postępowanie upominawcze (tzw. e-Sąd).

Prawo karne i wykroczenia m.in.

 • Występowanie w sprawie w charakterze obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym we wszystkich instancjach.
  Występowanie w postępowaniu wykonawczym w sprawach o odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, dozór elektroniczy.

Prawo rodzinne m.in.:

 • Rozwód, separacja, uregulowanie kontaktów z dziećmi, alimenty, przysposobienie, opieka i kuratela, władza rodzicielska (ograniczenie i zawieszenie), podział majątku, rozdzielność majątkowa, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa.

Egzekucja i windykacja m.in.

 • Egzekucja i windykacja m.in. - Kancelaria prowadzi również w pełnym zakresie zleconą windykację należności począwszy od wezwania dłużnika do zapłaty, prowadzenia negocjacji i sporządzania porozumień i ugód dotyczących sposobu zapłaty długu, przygotowania i prowadzenie spraw w sądzie, na postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym kończąc. Kancelaria współpracuje na stałe z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Chorzowie i gwarantuje szybką informację o dłużniku.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych m.in.

 • Sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, pism o sprostowanie świadectwa pracy, dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy, sporządzanie odwołań od decyzji ZUS/KRUS
 • Obsługa klientów indywidualnych obejmuje również prowadzenie sporów sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi we wszystkich sprawach.

Prawo administracyjne m.in.

 • Sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Honorarium:

Koszt porady prawnej wynosi od 100 do 200 zł (do ceny dolicza się 23% podatek VAT), zależnie od czasu trwania porady i stopnia jej skomplikowania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom Klientów proponuję różne sposoby współpracy z kancelarią:

• kompleksową obsługę prawną, opartą na umowie o stałej współpracy;
• bieżącą pomoc prawną - wykonanie konkretnego zlecenia.
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana i omawiana indywidualnie z Klientem. Praktykuję dwa sposoby rozliczeń, przedstawiając przy tym Klientowi szczegółową ewidencję wykonywanych czynności:

- wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za daną sprawę lub liczbę przepracowanych godzin;
- wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia zależna jest od czasu poświęconego danej sprawie, zgodne z określoną wcześniej stawką za godzinę pracy.

W sprawach sądowych, wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem. Podstawą w taki przypadku jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu (Dz. U. 02.163.1349).

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marek Musielak


Plac Karola Miarki 6/4 , 40-035 Katowice

Tel. kom. +48 608-027-112
Nr. fax: 32 445-02-03

NIP: 6452218019

e-mail: kancelaria@adwokatmusielak.pl
Adres strony : www.adwokatmusielak.pl


© Copyright 2013 Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Musielak