klienci biznesowi

ODSZKODOWANIA:

Kancelaria oferuje szybką i niezawodną pomoc prawną w zakresie uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za doznane wskutek wypadku obrażenia ciała oraz w uzyskaniu zadośćuczynienia i odszkodowania z tytułu śmierci osoby bliskiej.

 • Zapewniamy odpowiednio dobraną ochronę prawną wszystkich osób pokrzywdzonych w wypadku od momentu zdarzenia, a także aktywny udział na każdym etapie zarówno postępowania likwidacyjnego przed Ubezpieczycielem a także w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

  Pomoc prawna obejmuje uzyskanie świadczeń z tytułu:

  - wypadków komunikacyjnych,
  - wypadków przy pracy,
  - umowy ubezpieczenia,
  - czynów niedozwolonych,
  - błędów medycznych,
  - niewykonania bądź też niewłaściwego wykonania umowy,
  - odszkodowania za bezprawne zajęcie działki pod słupy energetyczne.


Poszkodowany w wypadku ma prawo do otrzymania od Ubezpieczyciela bądź sprawcy wypadku .:

• zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
• zwrotu wszelkich kosztów w tym min.: kosztów leczenia /zakupu leków, sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego
• kosztów dojazdów bliskich do szpitala,
• kosztów dojazdów na wizyty lekarskie,
• zwrotu kosztów utraconego zarobku,
• zwrotu kosztów opieki osób trzecich,
• zwrotu kosztów rzeczy zniszczonych w wypadku;

a także:

• wypłaty należności na przekwalifikowanie się do nowego zawodu,
• renty z tytułu zwiększonych potrzeb;

W przypadku wypadku śmierci osoby bliskiej, członek rodziny ma prawo min. do:

• zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
• odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej,
• renty alimentacyjnej w określonych przypadkach ,
• renty rodzinnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• zwrotu kosztów pogrzebu.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marek Musielak


Plac Karola Miarki 6/4 , 40-035 Katowice

Tel. kom. +48 608-027-112
Nr. fax: 32 445-02-03

NIP: 6452218019

e-mail: kancelaria@adwokatmusielak.pl
Adres strony : www.adwokatmusielak.pl


© Copyright 2013 Kancelaria Adwokacka Adwokat Marek Musielak